HORÁK, Lukáš. Použití standardu ISA 95 pro část výrobní linky [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197001. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Radek Štohl.
Uložit do Citace PRO