HROMEK, Tomáš. Optimalizace financování společnosti ELLA-CS, s.r.o [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197087. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Roman Ptáček.
Uložit do Citace PRO