VYBÍRAL, Pavel. Využití Competitive inteligence v malé firmě [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197092. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce František Bartes.

Uložit do Citace PRO