SRŠEŇ, Maroš. Příprava bezolovnatých piezokeramických materiálů pomocí nekonvenčních slinovacích metod [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197141. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Václav Pouchlý.

Uložit do Citace PRO