UVÍRA, Dominik. Vlastnosti kompozitních materiálů pro FDM tisk s příměsí dřeva. Online, Bakalářská práce, vedoucí Oskar Zemčík. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197148. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO