KRACÍK, Lukáš. Bruska hoblovacích nožů [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197155. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jan Pavlík.

Uložit do Citace PRO