NOVOSÁD, Dominik. Posouzení vhodnosti instalace solárního ohřevu teplé užitkové vody [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197183. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Marek Baláš.

Uložit do Citace PRO