HOUZAR, Filip. Návrh systému vytápění rodinného domu [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197185. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jakub Lachman.

Uložit do Citace PRO