ŠKUBNA, Michal. Konstrukční úprava zařízení pro testování ložisek pro vesmírné aplikace. Online, Bakalářská práce, vedoucí David Košťál. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197217. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO