KREJČÍ, Lukáš. Identifikace zdrojů rizik průmyslových pecí - elektrické obloukové pece [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-01-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197227. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Luboš Kotek.

Uložit do Citace PRO