ŠPAČEK, Michal. Vývoj energetického mixu v České republice [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197240. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Patrik Elbl.

Uložit do Citace PRO