URBÁNEK, Michal. Návrh technologie výroby pro zvolenou rotační součást [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197245. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Petra Sliwková.

Uložit do Citace PRO