DVOŘÁK, Jan. Design pohotovostního handsfree sluchátka [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197249. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ladislav Křenek.

Uložit do Citace PRO