JAVORSKÝ, Samuel. Design soustavy pro čištění potrubí v panelových domech [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197269. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jaroslav Štigler.

Uložit do Citace PRO