ŠESTÁK, Stanislav. Nástřiky na vysokopevnostní oceli metodou cold spray [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197270. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Lukáš Řehořek.

Uložit do Citace PRO