DVOŘÁČEK, Jan. Možnosti využití studené kinetické depozice (Cold Spray) ve vojenských aplikacích [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197271. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Lukáš Řehořek.

Uložit do Citace PRO