HAMŘÍK, Jiří. Měřicí cykly v řídicích systémech CNC strojů [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197282. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Lukáš Gregor.

Uložit do Citace PRO