KUBÍK, Matej. Mechanická analýza zdvižného zařízení [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197332. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Vladimír Fuis.

Uložit do Citace PRO