LUKÁŠ, Petr. Výpočtové modelování proudění krve v krční tepně s dvojitou stenózou [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197333. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Pavel Švancara.

Uložit do Citace PRO