KOLLMANN, Marek. Určování elastických charakteristik vysoce-porézních materiálů s využitím impulsové excitační techniky [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197337. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Oldřich Ševeček.

Uložit do Citace PRO