NOVOTNÝ, Timotej. Asistenční systémy v řízení aut a letadel [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197338. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Pavel Zikmund.

Uložit do Citace PRO