DOSTÁLOVÁ, Adéla. Návrh a přehled bezpilotních prostředků pro průzkum vesmírných těles [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197339. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Jaroslav Bartoněk.

Uložit do Citace PRO