CABAJ, Gabriel. Napjatostně deformační analýza příhradové jeřábové konstrukce s uvažováním proměnlivé polohy zatěžující síly [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197348. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jiří Vaverka.

Uložit do Citace PRO