RYCHNOVSKÝ, Daniel. Mikrostruktura slitiny AlSi9Cu3 zpracovaná technologií SLM [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197353. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Kristýna Vašáková.

Uložit do Citace PRO