OLIVO, Tomas. Mikro a nanokompozity ve strukturách kovových materiálů [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197357. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Vít Jan.
Uložit do Citace PRO