BEHÚL, Michal. Elektricky poháněné letouny [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197360. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Karol Bencalík.

Uložit do Citace PRO