HEMZAL, Martin. Simulace elektroporačního děje při terapii okluze stentu [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197364. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Veronika Novotná.
Uložit do Citace PRO