GALIA, Jan. Měnič s tranzistory GaN pro elektrický kompresor [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197366. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Jan Martiš.
Uložit do Citace PRO