HANZLÍČEK, Martin. Simulace řízení asynchronního motoru s ohledem na vysokou účinnost [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197368. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Tomáš Lažek.

Uložit do Citace PRO