ČERNÝ, Martin. Úprava naftové elektrocentrály pro paralelní chod se sítí [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197372. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Jan Knobloch.

Uložit do Citace PRO