HORKÝ, Jakub. Remanentní magnetismus elektromagnetů stejnosměrných stykačů [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197373. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce David Šimek.
Uložit do Citace PRO