HAVELKA, Michal. Automatický aplikační systém ochranných rohů paletizovaného materiálu [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197394. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Radek Knoflíček.

Uložit do Citace PRO