BOUCHAL, Tomáš. Konstrukční návrh jednoúčelového stroje pro kontrolní a měřicí stanici pro kabeláže [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197395. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Radek Knoflíček.

Uložit do Citace PRO