HORYNOVÁ, Miroslava. Únavové charakteristiky hořčíkové slitiny AZ31 po korozní degradaci [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1974. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Pavel Doležal.
Uložit do Citace PRO