POLÁŠEK, Ondřej. Metrologické charakteristiky měřícího ramene Hexagon Absolute Arm 83 [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197404. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Tomáš Marek.

Uložit do Citace PRO