HORÁK, Filip. Optimální plánování trasy pro elektromobily [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197407. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Jakub Kůdela.

Uložit do Citace PRO