BOHÝL, Tomáš. Hmotnostní optimalizace dolního integrálního panelu křídla velkého dopravního letounu dle předpisu CS-25 [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197410. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Dalibor Vlček.

Uložit do Citace PRO