PRAX, Jan. Efektivnost hlubokých konvolučních neuronových sítí na elementární klasifikační úloze [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197411. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Pavel Škrabánek.

Uložit do Citace PRO