JIRSOVÁ, Tereza. Návrh vytápění a nuceného větrání pro rodinný dům Doubrava [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197419. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Pavel Charvát.

Uložit do Citace PRO