KAPUSTA, Juraj. Diagnostika stroje založena na modelech [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197421. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Rostislav Huzlík.

Uložit do Citace PRO