VALÁŠEK, Daniel. Stanovení mechanických charakteristik povlaků impulsní excitační metodou [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197424. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Libor Válka.

Uložit do Citace PRO