KOUŘIL, Čeněk. Úprava bělící technologie při výrobě buničiny z jednoletých rostlin [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197426. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Vojtěch Kunert.

Uložit do Citace PRO