CHABADA, Martin. Návrh křídla letounu UAV v kategorii do 600 kg [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197429. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Ivo Jebáček.

Uložit do Citace PRO