DVOŘÁČEK, Zdeněk. Návrh hlavního podvozku pro letouny řady Zlín 40 [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197430. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Antonín Píštěk.

Uložit do Citace PRO