MINÁŘ, Marek. Snižování oxidů dusíku z proudu spalin na katalyzátorech při nestandardních podmínkách [online]. Brno, 2021 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197436. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce David Jecha.

Uložit do Citace PRO