SLONEK, Jaroslav. Využití spalin jako zdroje CO2 pro kultivaci řas v bioreaktorech [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197437. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Vladimír Brummer.
Uložit do Citace PRO