HUMENÍKOVÁ, Juliana. Aplikace membránových metod pro recyklaci pracích vod z pískových filtrů bazénové technologie [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197450. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Martina Repková.
Uložit do Citace PRO