HNÁTEK, Michael. Ekonomické a finanční hodnocení podniku s využitím Balanced Scorecard [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197476. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO