PECHÁČEK, Marek. Efektivita vícestrojové obsluhy ve výrobním podniku [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197477. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Alena Kocmanová.

Uložit do Citace PRO