FAJKUS, Marek. Návrh změn výrobního systému a inovací produktu pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/197478. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO